Ana Sayfa Teknoloji 24 Mayıs 2023 308 Görüntüleme

10. Uluslararası İletişim Günlerinde medyanın geleceği konuşuldu

Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği periyoda gidiyoruz…

Gazetecilik her biçimiyle online platformlara taşınacak!

 ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ bahisli 3 gün süren 10. Milletlerarası Bağlantı Günleri sona erdi. Sempozyumun kapanış oturumunda ‘Medyanın Geleceği / Geleceğin Medyası’ başlığıyla günümüzün medyası konusu masaya yatırıldı. Alanında kıymetli isimlerin iştirakiyle gerçekleştirilen oturumda, sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda gerçek gidildiği, gazeteciliğin yapılmayıp aslında var olan içeriğin çoğaltıldığına dikkat çekildi. Günümüzde gazeteciliğin önemli manada sorgulanması gerektiğine vurgu yapılan oturumda gazeteciliğin her formuyla online platformlara taşınacağının da altı çizildi.  

Üsküdar Üniversitesi mesken sahipliğinde ve tertibinde düzenlenen 10. Memleketler arası İrtibat Günleri Sempozyumu ‘Medyanın Geleceği / Geleceğin Medyası’ bahisli yuvarlak masa oturumuyla tamamlandı.

56 oturumda 253 bildirinin sunulduğu sempozyumun son oturumuna alanında uzman akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi İrtibat Fakültesi Yeni Medya ve Bağlantı Kısım Lideri Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural’ın yaptığı oturumda medyanın gelişimi, teknoloji ve yapay zekâ ekseninde kıymetlendirdi. 

Prof. Dr. Ümit Atabek: “Teknoloji yükseldikçe emeğin tesiri azalıyor” 

Oturumda birinci olarak Emekli Akademisyen ve İrtibat Bilimcisi Prof. Dr. Ümit Atabek, yeni irtibat teknolojilerinin kapitalizme eklemlenmesi ve yeni medyadaki enformasyon akışını kültürel ve sosyolojik perspektiften nasıl değerlendirdiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknolojiyle emek ortasında aksi bir ilgi olduğunu söyleyen Atabek, “Üretim süreçlerinde yüksek teknoloji ortaya çıktıkça emeğin tesiri azalıyor. İleri teknolojinin getirdiği yeni medya nizamında gazetecilerin durumu ikiye ayrılır hale geldi. Kıymetli bir kısmı düşük fiyatla, teminatsız ve hatta hiçbir bedel atfedilmeden çalışan gazeteciler haline geldi. Bir de seçkin ya da ‘star gazeteciler’ olarak isimlendirilen takipçi sayısı yüksek, şöhretli bir küme ortaya çıktı. Bu batı medyasında uzun vakittir var. Türkiye’de ise bariz bir formda 1980’den sonraki süreçte gördük.” tabirlerini kullandı.

Atabek: “Eski medya nizamı ölüyor, yeni medya tertibi doğmak için çabalıyor”  

Sürekli yetersizlik halinin ortaya çıkmasının irtibat eğitimi verenleri ilgilendiren kıymetli bir bahis olduğuna değinen Atabek, “Medya mensupluğu sizin 4 yıllık eğitiminizin sonunda kâfi olmuyor. Hayat uzunluğu eğitim diye isimlendirebileceğimiz, her gün yeni hünerlerle patronun karşısına çıkmak zorunda kaldığınız bir eğitim sürecini içeriyor. Bugünkü durum bu türlü lakin kesinlikle değişiklik olacak. Bu değişim anlarında ‘Eski dünya ölüyor, yenidünya doğmak için çaba ediyor’ formunda bir yaklaşım var. Bu yaklaşımı, eski medya nizamı ölüyor artık onun bölümü bitti, yeni medya nizamı doğmak için gayret sarf ediyor halinde uyarlayabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Peyami Çelikcan: “Bizler içerik üreticilerinin arşivi haline geliyoruz”

İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peyami Çelikcan, dijital medya alanındaki gelişmelerle birlikte yeni uygulamalar, fonksiyonlar, kullanım alanları ve beraberinde yeni medya kullanıcısı profili oluşmaya başladığına dikkat çekti. Dijital medya içeriklerinin tüketilmesi, tüketici davranışlarına tesiri ve beklentileri nasıl farklılaştırdığı bahislerine değinen Çelikcan, “Ev içi cümbüş anlayışı inanılmaz gelişti. Sinyal satın alarak konutları cümbüş merkezine çevirdik. İzleyici uçsuz bucaksız içeriğe basitçe ulaşabiliyor. Böylelikle bizler içerik üreticilerinin arşivi haline geliyoruz. Bugün günümüzde platformlar üzerinden toplumsal dönüşüm konuşuluyor. Alışılmış bunlar beraberinde meseleler getirdi. Ekrana ayırdığımız müddetler arttı, buna bağlı olarak ekran bağımlılık kavramı hayatımıza girdi.” halinde konuştu.

Doç. Dr. Ceren Sözeri: “Gazetecilik her formuyla online platformlara taşınacak” 

Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceren Sözeri medyanın memleketler arası hale gelmesi ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Klâsik mecraların dijital dönüşüm ile ortadan kalkacağını belirterek kelamlarına başlayan Sözeri, “Gazetecilik her formuyla online platformlara taşınacak. İnsanların anlayabilmeleri için görselleştirmenin ehemmiyeti, gazetecileri birden fazla hünere sahip olmaları için zorlayacak. Okuyucuyla teğe bir temas edilen bağ biçimi zaruriliği ortaya çıkacak. Yapay zekanın ortaya çıkması ile de doğrulatma çok kıymetli bir yer alacak.” tabirlerini kullandı.

Gazeteci Emre Kızılkaya: “Kuralları Silikon Vadisi’ndeki şirketler koyuyor”

Gazeteci Emre Kızılkaya seminer kapsamında, arama motoru optimizasyonları ve belirledikleri algoritmalar, sonlandırmalar ve bununla birlikte oluşan kutuplaşmış toplumla ilgili görüşlerini aktardı. Kızılkaya, “Dijital platformlar kısmına nasıl geldiğimizi bilhassa kapitalizm tarihiyle birlikte anlayabilmek için gazeteciliğin tarihine bakmamız lazım. Birinci vakitlerinde yapılan gazetelik aristokrasi için bir kulüp üzereydi. Başından beri kapitalizm ve devlet denetimi hâkimdi. Matbaanın gelişmesi ve geniş kitlelere yayılabilmesi büyük bir medya iktisadı doğurdu. Bunun finansmanı için de bugün bildiğimiz reklamcılık anlayışı ortaya çıktı. Akıllı telefonların herkesin cebine girmesiyle de şahsî bilgiler muhakkak birkaç şirket tarafından toplanmaya başlandı. Silikon Vadisi’ndeki bu şirketlerin kuralları üzerinden işler ilerliyor. Bu kurallardan biri de içeriklerin dağıtımında kimin öne çıkarılacağını belirleyen algoritma sistemi.” açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu “Sosyal ağlar merkeziyetsiz yapılar”

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan merkeziyetsiz toplumsal ağlar konusunu kıymetlendirdi. Toplumsal ağların medyanın geleceğiyle irtibatlı olduğunu belirten Pehlivan, “Sosyal ağlar merkeziyetsizler, bir merkezi yok bir otorite tarafından yönetilmiyorlar. Herkes bir sunucu kurabilir yahut bir sunucuya bağlanabilir. Birebir vakitte başka sunuculardaki beşerlerle etkileşime girebilirler. Böylelikle bizi şartlandıran bir ekip algoritmalardan da uzaklaşabiliriz.” formunda konuştu.

Doç. Dr. Bilge Şenyüz “Yapay zekâ ile birlikte teknoloji kaynak ya da alıcı haline geliyor”

Marmara Üniversitesi İrtibat Fakültesi’nden Doç. Dr. Bilge Şenyüz, ‘yapay zekânın bağlantı teknolojilerindeki yeri’ başlığı altında şu bilgileri paylaştı:

“Sadece gazetecilikte değil, akademik araştırmaların üzerinde de çok önemli tartışmaların döneceği bir çağa hakikat geçiyoruz. İrtibat alanında yaratacağı değişimlerden biri de klasik irtibat teorisini yıkacak olması. İrtibatın yalnızca bireyler ortasında olması ve teknolojinin araç olarak görülmesi anlayışı değişiyor zira yapay zekâ ile birlikte teknoloji kaynak ya da alıcı haline geliyor. Araştırmalar, bilhassa engelli, ruhsal rahatsızlıkları olan yahut demanslı bireylerin yapay zekâ ile bağlantı kurmaktan keyifli olduğunu gösteriyor.  Bu, insan-insan bağlantısındaki doğallığı ortadan kaldırırken bir yandan da dezavantajlı pozisyonda olan şahıslar için umut kapısı olarak önümüze çıkacak.”

Şenyüz: “Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda hakikat gidiyoruz” 

Gelecekte makine insan alakasına dair öngörülerini paylaşan Şenyüz “Araştırmalar medya sanayisinin gelecekte %72 oranla podcast ve dijital sese, %69 oranında hafta sonu gönderimi yapılan e-posta bültenlerine, dijital medya yayınlarına ise %67 oranında yatırım yapmak istediğini söylüyor. Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda gerçek gidiyoruz. Öte yandan gelecekte Twitch, Discord üzere niş kullanıcı kümelerin bir ortaya geldiği platformların daha çok öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda teknoloji yaratıcıları makinelere insan- insan alakasına yönelik paternler yüklüyor. Örneğin tüm cinsiyetçi kodları da yüklüyoruz. Siri’nin başlarda bir bayan sekreter olması gibi… Tahminen 50 yıl sonra makinelerin insan bağlantısını nasıl bozduğundan bahsedeceğiz” dedi. 

Prof. Dr. Süleyman İrvan “İnternet sızıntılara imkân veriyor”

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan toplumsal medyada sıklıkla görülen sızıntı gazeteciliği hakkında konuştu. İrvan, “Kapitalizm birçok şeyi değiştiriyor. Gazetecilik değişmeye başladı. Gazeteci kimdir tartışılır hale geldi. Sızıntı gazeteciliği ile araştırma gazeteciliği ortasındaki fark; araştırma gazeteciliği daha çok araştırma ile yapılır, aranıp bulunan mevzuların süzgeçten geçirilmesi kelam hususudur. Sızıntı gazeteciliğinde ise kaynak odaklı bir gazetecilik vardır. İnternet sızıntılara çok imkân veriyor. Bilgileri yayan, çalan birileri var.  Sonuçta biz öğrenmiş oluyoruz. Gazetecilik cazip olmaktan çıktı. Gazetecilik yapılmıyor, aslında var olan içerik çoğaltılıyor. Gazeteciliğin önemli manada sorgulanması gerekiyor.” dedi.

Prof. Dr. Nazife Güngör: “Üsküdar Üniversitesi, Bağlantı Günleri ile bir üs haline geldi”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör yaptığı kapanış konuşmasında Üsküdar Üniversitesi İrtibat Günleri’nin daima ve geniş iştirakli bir bilimsel paylaşım platformu haline geldiğini söyledi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

“Üsküdar Üniversitesi’nin tertibi lakin biz bu dev aktifliği irtibat alanındaki tüm akademik dünyanın katkılarıyla yapıyoruz. Sempozyumumuza pek çok üniversiteden iştirak oldu. Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi, İrtibat Günleri ile irtibat alanında bir bilgi üssü haline geldi. Bu çok memnunluk verici. Bu sempozyum irtibat alanındaki akademi dünyasının ve hepimizin aktifliği. Üsküdar Üniversitesi’ni bağlantı bilimlerinin konuşulduğu bir merkez haline getirdiğimiz için gururluyuz.”

16-18 Mayıs tarihlerinde nitelikli programlarla devam eden sempozyumun ana konuk konuşmacıları ortasında Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gillian Doyle, Zagreb Kalkınma ve Memleketler arası Bağlar Enstitüsü Kültür ve İrtibat Departmanı Kıdemli Araştırmacısı Dr. Paško Bilić, Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Bağlantı ve Bilgi Tarihçisi Prof. Dr. Dan Schiller, Annenberg İrtibat Okulu’ndan Prof. Dr. Victor Pickard konuşmalarında ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ ana teması kapsamında değerli bilgiler paylaştı. 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

instagram beğeni satın al
hack forum hacker site gaziantep escort bayan gaziantep escort Shell download cami halısı cami halısı cami halısı
tokat escort muğla escort hack forum bahis forum deneme bonusu forum babilbet giriş fethiye escort bahis siteleri deneme bonusu veren siteler cosmiczozo.org